Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot vakantie- en studiedagenrooster en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool KBS De Vlieger 3.

 


Wat doet de oudercommissie:

De oudercommissie (OC) van De Vlieger 3 bestaat uit een groot aantal betrokken en enthousiaste ouders die graag alle kinderen van De Vlieger onvergetelijke feesten wil laten beleven. Een stukje ontspanning naast het werken en leren in de klas. Ontwikkelen met plezier! Jaarlijks verzorgt de OC de organisatie van verschillende activiteiten. Samen met het team van leerkrachten maken we een mooi feest van Sint, Kerst, Carnaval, Pasen, de Kinderboekenweek, schoolreisje, eind- en/of kleuterfeest en de Avond4daagse. Uiteraard kunnen we dit allemaal niet alleen en vragen we af en toe de hulp van alle ouders om ervoor te zorgen dat de kinderen in een mooi versierde school binnenkomen, of dat ze netjes bij elkaar blijven lopen tijdens de Avond4daagse.

Voor de organisatie van deze activiteiten is een vrijwillige bijdrage van de ouders gewenst, omdat hier geen vergoeding van het Rijk tegenover staat. Jaarlijks wordt het bedrag per kind vastgesteld en ook dit jaar is dit bedrag €40,- per kind. Dit bedrag wordt geïncasseerd van de rekening de ouders/verzorgers, hiervoor wordt online een machtiging ingevuld. Het IBAN nummer van de Oudercommissie is: NL42ABNA0477157645 t.n.v. Oudervereniging KBS De Vlieger.

Voor vragen zijn we allen aanspreekbaar op het schoolplein en ook via oudercommissie.vlieger3@catent.nl. Op dit mailadres kunt u ook terecht voor het jaarverslag of de resultatenrekening van de oudercommissie. Ons jaarverslag en het jaarrekening zijn via de links op deze pagina te zien.


Groep 1/2: 

Maandag: 8:30 – 14:15

Dinsdag: 8:30 – 14:15

Woensdag 8:30 – 12:30

Donderdag: 8:30 – 14:15

Vrijdag: 8:30 – 12:30

Groep 3 – 8:

Maandag: 8:30 – 14:15

Dinsdag: 8:30 – 14:15

Woensdag: 8:30 – 12:30

Donderdag: 8:30 – 14:15

Vrijdag: 8:30 – 14:15


Voor het aanvragen van verlof gelden richtlijnen. Deze kunt u hier lezen. Voor elk verlof dient u het formulier “Aanvraagformulier vakantie en verlof buiten reguliere vakanties” in te vullen. Dit formulier vindt u hier terug.

Wilt u met het plannen van uw vakantie en vrije dagen rekening houden met de vakanties en vrije dagen van de school, zoals aangegeven? Denkt u echter een gegronde reden te hebben om hiervan te moeten afwijken, dan moet u twee weken van tevoren schriftelijk een verzoek indien en onder bijvoeging van een verklaring van de werkgever. (zie ook richtlijnen verlof)


Graag willen wij u erop wijzen dat u de ziek-, of afwezigheidsmeldingen van uw zoon of dochter in de Parro-App kunt doorgeven.

Het geeft de leerkracht daardoor voor de start van de les al informatie over of de groep compleet is en hoe het met de afwezige leerling gaat. U kunt hier ook uw kind weer beter melden. We blijven voor vragen of andere belangrijke zaken uiteraard als school overdag bereikbaar op 038-4210097.


Herfstvakantie

Herfstvakantie             ma 17 t/m vr 21 oktober 2022
Kerstvakantie ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie vr 27 februari t/m vr 3 maart 2023
Goede Vrijdag vr 7 april 2023
Tweede Paasdag ma 10 april 2023
Meivakantie do 27 april t/m vr 5 mei 2023
Hemelvaart do 18  t/m vr 19 mei 2023
Pinksteren ma 29 mei 2023
Zomervakantie ma 24 juli t/m vr 1 september 2023

Studiedagen schooljaar 2022-2023:

Studiedag                     woensdag 5 oktober 2022
Studiedag maandag 24 oktober 2022
Studiedag vrijdag 24 februari 2023
Studiedag  dinsdag en woensdag 30 en 31 mei 2023
Studiedag  vrijdag 14 juli 2023

Overvliegeren

Op dinsdagmiddag 11 juli gaan we overvliegeren. Kinderen gaan dan bij hun nieuwe juf/ meester een middag meedraaien, de leerlingen van groep 8 zijn die middag om 12.15 uur vrij.


Download dit formulier om wijzigingen in adresgegevens etc. aan ons door te geven. Na invulling even opslaan op uw eigen computer en als bijlage versturen naar i.brandenburg@catent.nl. Bij voorbaat dank voor uw wijziging!


Berichten en foto’s van activiteiten uit de groep van uw kind(eren) kunt u volgen via Parro. Ook controleert u hierin eenvoudig uw privacy-voorkeuren. Dit kan via de Parro-app of via de web-versie. Parro maakt de communicatie tussen school en thuis gemakkelijk en veilig.

  • Wij kunnen u als ouders en betrokkenen gemakkelijk op de hoogte houden binnen een afgesloten en veilige omgeving;
  • U ontvangt een bericht, een foto, een oproep of een poll direct via de Parro-app of via de Parro-website;
  • Parro is een afgeschermde omgeving;
  • De leerkracht van uw kind(eren) moet u eerst toegang verlenen, vraag hem of haar gerust om u uit te nodigen. U ontvangt dan spoedig een uitnodiging op het mailadres dat binnen onze leerlingenadministratie (ParnasSys) is geregistreerd.